Quan trắc lượng mưa tự động
Đập Hà Nang
Hôm nay: 18-08-2019 05:00
Lượng mưa: 0.0 mm
Lượng mưa hôm qua:0.0 mm