Quan trắc lượng mưa tự động
Đập Hà Nang
Hôm nay: 19-11-2019 08:00
Lượng mưa: 1.5 mm
Lượng mưa hôm qua:0.0 mm